بایگانی

  • V48A0249
    میدان امام و یک تجمع انتخاباتی دیگر؛

    حسن روحانی در جمع حامیانش در اصفهان/ تصاویر