بایگانی

  • k2
    رئیس هیئت کاراته استان اصفهان:

    اصفهانی ها در مسابقات کشوری افتخار آفرین هستند