بایگانی

 • رئیس جمهور جدید افغانستان کیست
  پایان دوئل انتخابات به نفع اشرف غنی؛

  رئیس جمهور جدید افغانستان کیست

 • اشرف
  ادامه تنش های سیاسی در افغانستان؛

  اشرف غنی: در صورت پیروزی قدرت را تقسیم نخواهم کرد

 • 11
  با نزدیک شدن به اعلام نتایج؛

  دستآورد بازشماری آراء، ثبات یا بی ثباتی در افغانستان

 • کمیسیون.افغان
  سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:

  بحرانی ایجاد نخواهد شد/نتایج اولیه انتخابات اعلام می‎‎شود