بایگانی

  • 854566_586
    با سوگل طهماسبی، خبرنگار پیگیر سریال «برادر»

    هر بازیگری دوست دارد که ماه رمضان سریال داشته باشد