بایگانی

  • 13╪ت╪ذ╪د┘†
    معاون سابق وزارت کشور:

    در سیاست خارجی دوست و دشمن همیشگی نداریم