بایگانی

  • ادعای داعش برای ایجاد "خلافت" در آمریکا !
    ماری که ترکیه در آستین پرورش داد؛

    ترکیه باید با داعش مبارزه کند/ گسترش ناامنی در مرزهای ترکیه