بایگانی

  • محمد باقر قالیباف
    قاطعانه با بداخلاقی‌های تبلیغات انتخاباتی مخالفیم؛

    محمدباقر قالیباف 24 اردیبهشت به اصفهان می‌آید