بایگانی

  • دومین مجمع سالانه ادوار بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)1
    در دومین مجمع سالانه ادوار بسیج دانشجویی مطرح شد؛

    انتقال فرهنگ باارزش انقلاب به نسل‌های بعدی وظیفه همه ماست