بایگانی

  • فلاحتی
    معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

    بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در کشور ساخته می شود