بایگانی

  • yangom
    کارگردان سریال های «یانگوم »،«جواهری در قصر» و«دونگ یی»:

    « بچه های آسمان» فیلمی تاثیر گذار و احساس برانگیز است