بایگانی

  • 1960_1
    با مثبت اعلام شدن تست دوپینگ؛

    مدال قهرمانی آسیا از سهراب مرادی پس گرفته می شود

  • 80792519-4801941
    در پی غیبت در زمان حضور سرزده ماموران وادا؛

    شایعه دوپینگی بودن وزنه بردار اصفهانی قوت گرفت