بایگانی

  • 1343014_398
    مديرعامل موسسه خيريه ديابت استان؛

    خيرين امسال 104 ميليون تومان به بیماران اهدا كردند