بایگانی

  • دکتر سیدجلال حسینی
    یک تحلیل تاریخی؛

    بیعت با انقلاب اسلامی به معنی بیعت با پیامبر است