بایگانی

 • 3529857_429
  پرونده منابع طبیعی کاشان(3)؛

  لزوم واردات آب مجازی به کشور!/ باید به جای سطح سبز، فضای سبز را توسعه دهیم

 • 2352431235518112610725418821211092053180122
  پرونده منابع طبیعی کاشان(2)؛

  ارتش آب شور در راه کاشان! / کارخانه فولاد کویر از کجا آب می آورد؟

 • photo_2016-ss05-21_14-51-58
  پرونده منابع طبیعی کاشان(1)؛

  اقلیم کاشان خشک نیست، فوق خشک است!/ تراژدی کشاورزی در کاشان