بایگانی

 • 80142083-2588400
  رییس دانشگاه صنعتی اصفهان :

  پیشرفت علمی مهمترین وظیفه دانشگاه ها محسوب می شود

 • 350px-Amphitheatre_IUT
  رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان:

  پایبندی به اصول اخلاق علمی و اندیشیدن در مسیر پیشرفت علمی کشور مهم است

 • giyahi-khabar
  در سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران مطرح شد؛

  مسئولیت جامعه دانشگاهی نسبت به سایر اقشار بیشتر می شود

 • دانشگاه صنعتی
  درسومین جشنواره دانشجویی علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

  افزایش انگیزه و ایجاد رقابت سالم موجب رشد دانشگاه است

 • 120
  دبیر علمی کنفرانس:

  455 مقاله به کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین رسید