بایگانی

 • IMG_7906
  «سه شنبه های تابستانی برای تو» در شهر بهارستان ادامه دارد

  هیچ کدام برتر از دیگری نیست

 • 13891214104827
  استاد دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد؛

  استفاده از اصل «تغافل و تدبیر» در مواجهه با اشتباه دیگران

 • دکترفرهنگ
  دکتر شاهین فرهنگ ؛

  ذهن مثبت و حرکت منسجم عامل موفقیت انسان / فیلم