بایگانی

 • شورای عالی انقلاب فرهنگی
  آیا دانشگاه اصفهان رئیس پیدا می کند؟

  تکلیف سرپرستان دانشگاه‌ها این هفته روشن می‌شود

 • 35
  سرپرست دانشگاه اصفهان:

  آزادی بر مبنای ایدئولوژی اسلامی از اصول جنبش دانشجویی است

 • ط..
  در بازدید مدیر کل بانک کشاورزی کشور از شرق اصفهان مطرح شد؛

  اعلام آمادگی برنامه هایی در خصوص مشاغل جایگزین در شرق اصفهان

 • فرجی دانا
  با روی کار آمدن مجدد تندروها؛

  بازگشت دانشجونماها به چالش کشیده شود

 • 1205
  معاوم وزیر علوم در آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه اصفهان:

  دانشگاه اسلامي از افراط و تفريط پرهیز می کند