بایگانی

  • دانشگاه
    سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

    دانشگاه آزاد در تدارک ورود به مسائل سیاسی کشور بخصوص انتخابات آتی مجلس است