بایگانی

  • Dr.parsa
    مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه خبر داد:

    فاز اول طرح تحول سلامت با ده بسته خدمتی جدید، مهرماه اجرا می شود

  • tode1
    فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در مراسم تودیع و معارفه مدیریت شبکه بهداشت و درمان:

    بهداشت و درمان از نیازهای اساسی و حیاتی جامعه است