بایگانی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی
  گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی؛

  فیلسوف با نوشته هایش وارد معرکه می شود/ ذهن بدون سوال بیدار نیست

 • 19-27-12

  خرد و اندیشه در مکیال گفتگو

 • dinani
  گزارشی از سخنرانی دکتر دینانی در همایش «خواجه نصیرالدین طوسی»؛

  حکیم کسی است که هم هست‌ها و هم بایدها را می‌شناسد

 • 1602392
  دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی:

  مکان و زمان از سهمناک‌ترین مباحثی است که بشر با آن مواجه است

 • dinani
  معرفی کتاب:

  خرد گفت و گو در بیان حکیم ابراهیمی دینانی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی

  حکیم ابراهیمی دینانی؛ معرفتی که همآره به خدا ختم می شود