بایگانی

 • 139206171850081931124793

  پشت پرده بركناري رييس دانشگاه آزاد

 • 1391100217423967129574

  دانشجو: احتمال تغییرم از سوی هیئت امناء وجود دارد

 • جاسبی فرهاد دانشجو
  یک دانشگاه، یک رییس

  فشار در جهت برکناری دکتر فرهاد دانشجو!