بایگانی

  • احمد لقمانی
    استاد حوزه علمیه:

    فطرت انسان های جهان آماده دریافت مفاهیم صحیح است/

  • gr

    با همبستگی ملت های مظلوم، اسرائیل را محو خواهیم کرد