بایگانی

  • دکتر مجلسی
    رییس دانشگاه خمینی شهر در جمع اصحاب رسانه:

    هیچ دانشجوی بی بضاعتی از دانشگاه خمینی شهر اخراج نمی شود