بایگانی

  • IMG_2155
    در اولین هم اندیشی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بهارستان مطرح شد؛

    اجرای طرح افق چهارساله فرهنگی اجتماعی شهر بهارستان

  • هوافضا
    توسط سرپرست پژوهشگاه هوافضاي كشور؛

    تشریح دستاوردهای ایران در فناوری زیست فضایی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان