بایگانی

  • دکتر-محمود-خدادوست-400x280
    مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت مطرح شد؛

    نگاه و برداشت طبّی از آیات و روایات گاهی غیرمنطقی است