بایگانی

 • دانشگاه صنعتی
  در نشست هم اندیشی طرح تدوین برنامه تحول دانشگاه عنوان شد:

  تأکید بر تدوین برنامه تحول دانشگاه صنعتی اصفهان بر مبنای زیرساخت ها و ملزومات

 • دانشگاه صنعتی
  رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم تودیع رییس کانون بسیج دانشگاه؛

  سخت کوشی بارزترین روحیه تفکر بسیجی است

 • دکتر همدانی گلشن
  در اقدام سیاسی وزارت علوم:

  دکتر همدانی گلشن برکنار شد