بایگانی

  • یورگن-تودن-هوفر
    دکتر تودن هوفر سیاستمدار و خبرنگار آلمانی که دیدگاه مثبتی نسبت به ایران دارد؛

    نامۀ سرگشادۀ پر از خشم به رؤسای جمهور و سران دولت های جهان/ بنام انسانیت فریاد می کشم مقاومت کنید