بایگانی

  • سرلشکر ایرانی، قاسم سلیمانی
    حاج قاسم فقط یک فرمانده نظامی نیست!

    نگاهی به بُعد مذهبی شخصیت « سردار سلیمانی » + عکس