بایگانی

  • حاج قاسم سلیمانی
    شکستی که رسانه‌ای نمی‌شود؛

    آمریکایی‌ها سردار سلیمانی را مسئول شکست خود در عراق می‌دانند