بایگانی

  • نفت
    كرسنت، دكل گمشده و ردپايي از يك مدير؛

    ضلع سوم جنجال دكل ۸۷ ميليون دلاري در وزارت نفت

  • 376136_692
    نگاهی به واقعیت تلخ حضور خارجی ها در نفت ایران

    هرسال 10 دکل نفتی؛ بی سروصدا در آبهای ایران گم می شوند!