بایگانی

  • سقوط کاخ سفید
    پیش بینی روند مذاکره ی آمریکا با دولت یازدهم

    وقتي “سقوط کاخ سفید” ابزار ديپلماسي فريب مي شود(+ تصاوير)