بایگانی

  • DSC01859-248x158
    امام جمعه موقت داران در یاداشتی نوشت:

    مواضع منفعلانه باعث ریسک پذیری عربستان گردیده