بایگانی

  • IMG_5935
    رئیس شبکه بهداشت و درمان چادگان:

    برگزاری برنامه های هفته سلامت در چادگان با شعار «غلبه بر دیابت»

  • DSC_0082
    با همکاری شهرداری شهر زیار:

    140 نفر از رابطین بهداشت براآن جنوبی تجلیل شدند