بایگانی

  • IMG_5534
    به همت معاونت پرورشی و کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش فریدونشهر؛

    المپیاد ورزشی مدارس روستایی شهرستان فریدونشهر /تصاویر