بایگانی

  • ghods930501
    فرماندار خوانسار:

    حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس معادلات رژیم صهیونیستی را به هم می ریزد