بایگانی

  • 81870050-70359953
    مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه:

    در سطح شهرستان هیچ مورد ابتلا به ویروس آنفلوانزا گزارش نشده است