بایگانی

  • امام خامنه ای 8
    امام خامنه‌ای پس از شرکت در انتخابات:

    سرنوشت کشور دست آحاد مردم است