بایگانی

  • farhangnews_247387-634248-1483773004
    با قیمتی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار؛

    ربات با شخصیت هم از راه رسید