بایگانی

 • 139208041115157281407963

  تکفیری‌های بوکوحرام، خطری برای تمام آفریقا

 • 139208041115157281407963
  بعد از گذشت چند هفته

  وضعیت دختران ربوده شده همچنان در ابهام

 • ایاد مدنی

  رییس سازمان همکاری های اسلامی ربودن دختران را محکوم کرد