بایگانی

  • Ershad950225004
    معاون حقوقی و امور مجلس و استان های وزارت ارشاد:

    سینما مقدس است تا وقتی که سینماگران پایبند به موازین دینی، فرهنگی و اخلاقی باشند