بایگانی

  • سد زاینده رود اصفهان
    یک مقام مسئول در وزارت نیرو خبر داد؛

    کمبود 80 درصدی مخزن آب سد «زاینده رود»/ شرایط سخت تامین آب در اصفهان