بایگانی

  • pride_saba
    به منظور بررسی مشکلات صنعت خودرو

    وزیر صنعت، معدن و تجارت از سایپا بازدید کرد