بایگانی

  • افشای رابطه2 ساله سران مخالفان سوری با اسرائیل
    پایگاه خبری صهیونیستی "والاه" خبر داد؛

    افشای رابطه2 ساله سران مخالفان سوری با اسرائیل