بایگانی

  • غیور فرماندار اردستان
    فرماندار اردستان:

    سرانه ورزشی اردستان برای هر نفر بیش از 3متر است

  • img_5421-copy-400x280
    معاون اجرایی سازمان ورزش شهرداری خبر داد

    رونمایی و اجرای بازی ژیروسکوف برای اولین بار در کشور