بایگانی

  • china russia flags

    چین دوباره با تحریم روسیه مخالفت کرد

  • 00990

    اشتباهات سیاسی اروپا!