بایگانی

  • نخبگان
    مسئول روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان:

    دانش آموختگان برتر به جای سربازی، پروژه های تخصصی انجام می دهند

  • سربازی
    از سوی بنیاد ملی نخبگان اعلام شد:

    شرایط تسهیلات نظام وظیفه برای دانش‌آموختگان برتر