بایگانی

  • اوباما
    ادامه واکنش ها به آزادی اعضای طالبان؛

    اوباما: از تبادل زندانیان با طالبان عذرخواهی نمی کنم