بایگانی

  • پهپاد RQ170

    کارایی 170 RQ ایرانی کمتر از مدل آمریکایی نیست