بایگانی

  • احمدی مقدم
    سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی

    10تا 12 درصد از مشمولان خدمت نمی روند / دلایل اصلی برای افزایش خدمت سربازی به 24 ماه