بایگانی

  • seyed-hamid-taghavi
    مدافعی دیگر از حرمین عسکرین به خیل شهدا پیوست؛

    حضور سردار شهید سیدحمید تقوی در معرکه ی جنگ/ فیلم